स्वाध्याय-सत्संग मिलन
Date: April 5, 2015
Time: 8.30 AM to 11.00 AM
Address:

Anilbhai Govindbhai N Prajapati
C 1/1, Bhadreshwar Society
Ankur Char Rasta, Naranpura,
Ahmedabad - 380 013