स्वाध्याय-सत्संग मिलन
Date: November 27, 2013
Time: 6.30 PM to 8.30 PM
Address:

Dr. Somabhai A Patel
3/B, Paliadnagar Society
Nr. Devkinandan Jain derasar
Naranpura, Ahmedabad-380013