Articles

ઝેરને કંઠમાં જ રોકી રાખવું જોઈએ


હરામચસકો


ગુપ્ત સંતપણું


જમડા ઘર ભાળી ગયા એનું મહા દુઃખ છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


સ્વચરણામૃત-પાન!!!


મન-ભૂતને સતત સારા કામમાં રોકી રાખીએ


બધી પરબોનું મૂળ સાચી સમજણ છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


ષષ્ટિપૂર્તિ કોની ઉજવાય? કેવી રીતે ઉજવાય?


અહંકારની બોલબાલા! – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


બાપુને મેં ચમકાવ્યા!!! – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


જરૂરત વખતે અન્યોની સહાય ન લેવી એ પણ સૂક્ષ્મ અભિમાન છે – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


એ પણ એક ભૂમિકા અને આ પણ એક ભૂમિકા – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન હજી આપણા હૃદયમાં હયાત છે! – (“કડવું અમૃત” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


આંચલ મેં હૈ બુદ્ધ ઔર આંખોં મેં ભવાની! – (“પ્રેરણાસિંધુ” પુસ્તકમાંથી સાભાર)


Besta varshni shubhechchha


ઊજવો દિવાળી બનો ઉદ્ધારક


દિવાળીની સાચી ઉજવણી


દિવાળીમાં દિલમાં દીવો કરીએ


દિવાળી આવી?!


અન્નકૂટ વિષે સાચી સમજ