स्वाध्याय-सत्संग मिलन
Date: April 20, 2014
Time: 8.30 AM to 11.00 AM
Address:

Govindbhai N Prajapati
C 1/1, Bhadreshwar Society
Ankur Char Rasta, Naranpura,
Ahmedabad - 380 013