“स्वाध्याय-सत्संग मिलन”
Date: April 28, 2013
Time: 8.30 am to 11.00 am
Address:

Shri Govindbhai Prajapati
C 1/1, Bhadreshwer Society,
Ankur Char Rasta, Naranpura,
Ahmedabad - 380 013